Select Page

Tumsifu Yesu Kristu… Karibu Katika Masomo ya Misa Takatifu 27/02/2024


2024 FEBRUARI 27 JUMANNE: JUMA 2 LA KWARESIMA
Mt. Gelasio 
Urujuani
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Isa 1: 10, 16-20

Lisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma; tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Jiosheni, jitakaseni; ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu; acheni kutenda mabaya; jifunzeni kutenda mema; takeni hukumu na haki; wasaidieni walioonewa; mpatieni yatima haki yake; mteteeni mjane. Haya, njoni, tusemezane, asema Bwana. ”Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi; bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga; maana kinywa cha Bwana kimenena haya.”

Wimbo wa Katikati. Zab 50:8-9, 16-17, 21-23

1. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako,
Na kafara zako ziko mbele yangu daima.
Sitatwaa ng’ombe katika nyumba yako,
Wala beberu katika mazizi yako. (K)

(K) Autengenezaye mwenendo wake,
       Nitamwonyesha wokovu wa Mungu.


2. Una nini wewe luitangaza sheria yangu,
Na kuliweka agano langu kinywani mwako?
Maana wewe umechukia maonyo,
Na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. (K)

3. Ndivyo ulivyofanya, name nikanyamaza,
Ukadhani ya kuwa Mimi ni kama wewe,
Atoaye dhabihu za kushukuru, ndiye anayenitukuza.
Naye autegemeza mwenyendo wake,
Nitamwonyesha wokovu na Mungu. (K)

Injili. Mt 23: 1-12

Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, ”Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa; basi, yo yote watakayowaambia, myashike, na kuyatenda; lakini kwa mfano wa matendo yao, msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu; kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao; hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu, ‘Rabi’. Bali ninyi msiitwe ‘Rabi’, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu ‘baba’ duniani; maana Baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Wala msiitwe ‘viongozi’; maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na ye yote atakayejikweza, atadhiliwa; na ye yote atakayejidhili, atakwezwa.

TAFAKARI

TUJISTAHILISHE MBELE YA MUNGU KWA KUISHI VEMA: Wahenga wanasema, “Mkataa pema, pabaya panamwita.” Tunapotenda mema tunajiweka karibu na Mungu, tunapotenda dhambi tunajitengea na Mungu na tunajikabidhi kwa shetani. Waamuzi wa Sodoma na watu wa Gomora, wanaalikwa kutenda mema, wanaalikwa kuichukia na kuacha dhambi, pia wanaalikwa kumrudia Mungu haijalishi dhambi zao zina uzito wa namna gani, Bwana atawasamehe. Kwa kufanya hivyo watakuwa wamestahilishwa mbele ya Mungu. Yesu anawataka wanafunzi wake kuishi imani yao kwa kutoiga mifano mibaya ya Mafarisayo ambao wao hupenda kusema bila kuishi kile wakisemacho, anawataka wawe wanyenyekevu. Katika maisha yetu ya kumuelekea Mungu, hatuwezi kukwepa suala la kujistahilisha mbele yake. Tunajistahilisha kwa kuitafuta na kuitunza amani, kwa kutimiza wajibu wetu, kwa kupendana, kwa kutubu dhambi zetu. Daima maisha yetu yanapaswa kuwa kwa matendo zaidi kuliko maneno. Wengi wetu ni washauri wazuri lakini hatuishi ushauri huo, tunataka nani aishi? 

SALA: Ee Mungu uliye nguvu na kimbilio letu, tusaidie daima tuwe watu wa kutenda zaidi kuliko kuongea. Amina.